Kilka słów o nas ...

Agencja Ochrony Osób i Mienia DELTA SECURITY jest licencjonowaną i  koncesjonowaną firmą wyspecjalizowaną w kompleksowej ochronie mienia, konwojowania i monitorowania obiektów. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze zakładów przemysłowych, banków, hurtowni, marketów, salonów sprzedaży,hoteli oraz innych obiektów i instytucji. Działalność swoją rozpoczęto po uzyskaniu koncesji nr - L - 0054/00 wydanej przez M.S.W. i A. na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. Nr 114 poz. 740 ).

Zakres działalności

Zakres prowadzonej działalności przez Agencję obejmuje usługi ochrony osób i mienia, które realizowane są w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:

 • stałej lub doraźnej,
 • polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i sygnałach alarmowych,
 • polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

  Zaplecze techniczne i kadra pracownicza

  Dysponujemy zapleczem technicznym oraz wykwalifikowaną, starannie dobraną kadrą. Zatrudniane osoby posiadają odpowiednie przygotowanie w tym zakresie między innymi posiadają licencje 1 i 2 kategorii uprawniającej do ochrony osób i mienia, a także posiadają praktykę i doświadczenie w utrzymaniu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Nasi agenci ochrony są jednolicie umundurowani oraz wyposażeni w broń palną, gazową, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej.

   

  Czym się zajmujemy

  Specjalizujemy się w ochronie osób i mienia, poprzez:

 • fizyczną ochronę mienia,
 • całodobowy elektroniczny MONITORING,
 • konwoje wartości pieniężnych,
 • opracowywanie planów fizycznego i technicznego zabezpieczenia zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22.08.1997 r. i przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

  W związku z prowadzoną działalnością i dużym stopniem ryzyka, Agencja Ochrony DELTA SECURITY korzysta z ubezpieczenia kontraktowo - deliktowego od odpowiedzialności cywilnej.

  Niektóre z ochronianych przez nas obiektów
  Banki:Bank Gospodarki Żywnościowej w Koninie
  Gospodarczy Bank Wielkopolski oddz. Konin
  Bank Spółdzielczy w Koninie
  Kredyt Bank oddz. Konin
  Bank Przemysłowy w Koninie
  Bank Śląski oddz. Konin
  Bank PKO S.A. w Koninie
  Wielkopolski Bank Kredytowy w Koninie
  Bank Ochrony Środowiska oddz. Konin
  INVEST Bank
  Agencja PKO BP ...
  Stacje paliw:TOMEX w Laskówcu
  ARGO w Koninie przy ul. Objazdowej i Poznańskiej
  PREEM w Koninie, ul. Paderewskiego
  Stacja BP w Koninie, ul. Spółdzielców
  Salony samochodowe:VW i AUDI "IGNASZAK" S.C. w Modle Królewskiej
  DOMCAR - OPEL w Koninie
  FORD firmy BAJERPOL w Koninie
  KONIMPEX - AUTO w Koninie
  Instytucje:Urząd Skarbowy w Koninie
  Izba Skarbowa w Koninie
  PZU "ŻYCIE" w Koninie
  AMPLICO LIFE
  Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA
  Urzędy Pocztowe na terenie pow. konińskiego
  Muzeum Okręgowe w Koninie
  Muzeum w Słupcy
  Firmy:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koninie
  Państwowa Komunikacja Samochodowa w Koninie
  ROLTRANS
  Firma PIK
  HORTIMEX i KONRAD
  Placówki oświatowe:Wyższa Szkoła Kupiecka w Koninie
  Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki L.O. I w Koninie
  Zespół Szkół Budowlanych w Koninie
  Zespół Szkół Hutniczych w Koninie
  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Koninie
  Obiekty sportowo-rekreacyjne:hala sportowa w Koninie, ul. Popiełuszki
  hala sportowa w Koninie, ul. Dworcowa
  hala szermiercza w Koninie, ul. Dworcowa
  MOSiR w Koninie - pływalnia
  MOSiR w Koninie - stadion
  OSiR w Ślesinie
  Lokale gastronomiczne:bar ALF w Żychlinie
  pizzeria ITALIA
  bar FENIKS
  bar SFINKS
  Admiral Klub

  delta@konin.biz.pl